Menu

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Masz pytania ?

Protokół reklamacyjny

WZÓR PROTOKOŁU REKLMACYJNEGO

.......................... dnia ..................

PROTOKÓŁ REKLAMACYJNY

Imię i nazwisko nabywcy ........................................................................................................................

Dokładny adres ........................................................................................................................

Nr telefonu ........................................................................................................................

Adres e-mail ……………………………………………………………………………………............................

Data nabycia towaru .................................. nr faktury .............................. z dnia ....................

Rodzaj towaru ...........................................................................................................................

Dokładny opis wad ............................................................................................................................

............................................................................................................................

..........................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

....................................................................................................................

Żądanie nabywcy co do sposobu załatwienia reklamacji .........................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

Stanowisko sprzedawcy ........................................................................................................

......................................................................................................................................................

Imię i nazwisko

sprawdzającego reklamację

..............................................                                                .................................................


PODPIS                                                                            PODPIS NABYWCY